Výměna vysílací antény na stanovišti Ostrava - Hošťálkovice 18.09.2009

autor: Marek Dvorský

 

 

Password please: